Seminář – Strategický nákup a jeho proměny, Humpolec, 12.3.2019

Program:

9:00-13:00

Nová kvalita nákupu -> Kam míří globální lídři & Jak akce zabíjí myšlenku
Martin Zelinka, SCM & Procurement Director at Siemens,
Siemens, s.r.o., o.z., Industrial Turbomachinery

Strategická diferenciace nákupních položek dle míry investic účastníků vztahu -> Dynamický pohled na segmenty inovací, strategických a běžných komodit & Dlouhodobě udržitelné portfolio dodavatelů -> SSCM
Jan Vašek, ČVUT Praha

Případová studie: Proces pod kontrolou -> Komplexní automatizace strategických a taktických činností
Martin Jarábek, Nafta, a.s., manažer nákupu

Diskuse, vede Josef Zrník, 1803sw, Ostrava

13:00-14:00 Oběd
14:00-15:00 Prohlídka pivovaru / pokračující diskuse

Za Znalostní nákup srdečně zve Lucie Hromadová a Josef Zrník za e-Lefant

Přihláška: Zde

Tel: Veronika Sobotíková, 776 679 942
Mail: bernard2019@e-lefant.com