Sourcingové novoty

Původně narcistní hračky (f-ckbook a další) vytváří novou generaci “networkerů”. Nepotřebují kufřík, letadlo, sedí za netbookem v pyžamu a mění svět. Své sourcingové strategie vyklábosí celé komunitě (Crowdsourcing). A poučeni vyberou objektivní strategie podepřené statistickými výpočty a predikcí trendů. Ti nejlepší pak katalogizují a nabízí návodná vzorová řešení (Guided sourcing), která na dotaz upraví na míru.

Něco ale dělat musíme i my sami a pak to s tím outsourcovaným porovnat (Hybrid sourcing) a ještě více objektivizovat (nebo taky zamlžit).

Do sourcingu se zabydluje tzv. “Bod rozpojení”. Predikovat objednávku není lehká disciplína, ale když to umíte, tak jste za hvězdy.
To platí i o nakupování nových dodavatelů. Předkvalifikační tance se budou stále více přibližovat hodnocení výkonnosti dodavatelů a rankig nedodávajícího bude postrachem dodávajícího ač pevně přidruženého.

A to souvisí se znalostí trhů, jejich mikrosegmentací. Tak jako je to na straně prodeje,tak se blýská i na straně nákupu. Strategický nákupčí – networker bude řídit své nákupní skupiny  (Category sourcing) napříč sítí. Ale pozor! O virová onemocnění a defektní strategie nebude nouze….. Neb i to stejné výběrové řízení je pokaždé jiné.