Střípky z eBF, Ostrava, listopad 2013 – VZ

Mezinárodní ostravský aukční festival pod gescí Nar marketingu právě skončil. 40 vystoupení za dva dny se stihnout nedá. Těch k veřejným zakázkám jich bylo k polovině, ale ani takto zredukovaný pohled nepomáhá.

Sdílení je jediným možným řešením a tedy zde jsou mé postřehy z toho, co jsem odchytil a věřím, že se na oplátku někdo připojí s jiným pohledem či opisem některých zajímavých příspěvků.

Velmi zajímavé byly prezentace specialistů na veřejné zakázky, pánů Havlíka (tajemník města Žďár nad Sázavou) a Jiráska (ved.odd. VZ, město Most).

Střet s hydrou, kterou je zákon o VZ, je jejich každodenní chleba. Stát nechce nic zadarmo, dokonce nemůžete ani dílčí položku získat zadarmo (ani příliš levně). A toto řešili v Mostě. Byli pokáráni zato, že po aukci nehodnotili tzv. příliš nízkou cenu (před aukcí tak učinili, ale UOHS rozhodl, že musí takovéto posouzení provést i po aukci). Ač se řada významných právníků a odborníků domnívá, že je toto usnesení dokonce v rozporu se zákonem, pan Jirásek doporučuje, po této zkušenosti, takovéto posouzení (jakkoli formální) provést.  Poté se nebudou moci zákeřní stěžovatelé odvolávat.

Na vysočině řešili podobný zapeklitý problém, kde se také asi brzy budou rodit noví stěžovatelé. Chtěli po vzoru jiných měst dopomoci svým občanům k lepší ceně energií. Úvaha, že by toto zorganizovali sami pro náročnou administraci procesu, byla brzy zavrhnuta a rozhodli se pro outsourcing po vzoru jiných samospráv.  Ale jak vybrat někoho, kdo má získat mnohamiliónový kontrakt, především díky podpoře města, aby nebyl zvýhodněn oproti jiným soutěžitelům na tomto trhu. Když bylo eCentre a město Říčany ještě samo, tak to bylo jednoduché, jiní soutěžitelé tu prostě nebyli. Nyní, aby město někoho nezvýhodnilo v soutěži o tyto zakázky, musí podstupovat výběr i takovýchto subjektů. Město Žďár to vyřešilo posouzením smluvní dokumentace, úrovní volnosti občana při rozhodování se, nedovolení si žádných nároků, pohledávek dopředu a ani sankcí …..  a nabídlo svou podporu lepšímu z poskytovatelů služby.
Umím si představit další řadu kritérií, vč. obchodní provize z transakce, ale nejspíš se budou města již brzy, díky konkurenční žárlivosti nabízejících, této možnosti zbavovat, anebo takového poskytovatele soutěžit: „Aukce na poskytnutí prostor MÚ a PR“J.

J.Z.