Kampak ten "Nákup" spěje

31. 1. 2018 16:32
S oživením ekonomiky se nákupčím vždy trochu hůře dýchá. Přebytků je čím dál méně, cena už není až na prvním místě a řízení poptávky směrem k bráně naší fabriky je čím dál složitější. Samotný obor "strategického nakupování" v zemích českých si svou pubertu již odbyl a je dobré se bavit o jeho světlých zítřcích.

Mám na mysli období, kdy se více investuje do vztahů a poskytovatelé sourcingových služeb méně mluví o úsporách měřených penězi. Je to čas na to, jak si nákupu začít považovat i díky jiným jeho pěkným vlastnostem jako jsou zdroj přidané hodnoty a inovaci, bezpečí pro horší časy, nebo, že ředitel nákupu nemusí všemu rozumět.

V této souvislosti připravovované pracovní setkání nákupčích na brněnském výstavišti k problematice rozvoje nákupních dovedností logickým tahem Znalostňáků. Těším se na toto setkání i za příležitost se ho aktivně zúčastnit a společně si popovídat o tom kam se to naše nakupování posouvá.

zn-ws

Na Svatého Martina nákupničina začíná

1. 11. 2017 09:27
Říjen je tradičně měsíc výběrových řízení, v listopadu k tomu přibývá příprava plánu na příští nákupní rok a prosinec, to je měsíc překotných vánočních dočerpávání starých rozpočtů.

Z tohoto úprku vyčnívá malá poklidná ostravská oáza eBF.  Ebizforum (celým jménem) letos opět poskytne nepřebernou paletu nákupních témat. Třídenní zastavení se v tomto chvatu si ne každý, každým rokem může dovolit, ale kdo se zúčastnil, ví, že je to skvělá nabíječka do dalších syrových podzimních dnů.

Vzácnou chvílí i bonbónkem letošního eBF bude Peter Kraljic, slovinský ekonom, který uvedl tzv. portfolio analýzy v život i do nákupní praxe (1983). Možná, že někteří přijedou jen pro podpis, nebo fotku s ním, i to k folklóru patří, ale neuvěřitelné se stane skutkem.

Organizátorům poklona!

PS. nezapomeňte také, že  7. po vernisáži "Spolu III" je zase Husa u Kelera, které není nikdy dost.

Hodnota, Vzácnost, Nenapodobitelnost a skvělá Organizovatelnost - atributy nejlepších?

11. 3. 2017 18:08
Když Michael Porter a spol. v 80. letech vydali publikaci „Konkurenční strategie“, strhl se poprask.  Přední odborníci na management byli popuzeni  „darvinistickou“ argumentací  o rivalitě jednotlivých soutěžitelů usilujících o přízeň kupujících.

strat-skupAč je příspěvek M. Portera zásadní, jeho analýze 5-ti konkurenčních sil přece jen něco schází. Nedává zcela jasnou odpověď, proč se za stejných podmínek některé společnosti vyvíjejí lépe než jiné. Asi tušíme, že to může být způsobeno různým marketingovým přístupem, avšak i zde stejné postupy nepřináší stejné výsledky.

Na tuto otázku hledali odborníci na management odpověď již záhy po publikování Porterova díla.  Mezi takovéto hledače patří například Jay B. Barney se svou VRIO analýzou.

Opět platí, v jednoduchosti je síla. VRIO analýza popsaná J. B. je velmi jednoduchým nástrojem pro uvědomování si toho, jak vyspělý organismus ta která společnost je.  Bohužel, v nákupním světě je stále opomíjeným prvkem.
vrio  Tento fundamentální, 4 krokový přístup k problematice popisu kvality zdroje a kvality práce s ním, velmi pregnantně vystihuje, kam by se mělo dobré nakupování ubírat.

Umíme-li přetvářet vstupy tak, že díky jim jsou naše výstupy hodnotné, nesnadno napodobitelné a navíc umíme-li je i dobře řídit, (mít výjimečné výnosy), budou i naše podnikatelské aktivity dlouhodobě konkurenceschopné, budou si užívat postavení značkového produktu.

výjimečné zdrojeUmíme-li nakupovat takové vstupy, kterými nebude disponovat nikdo jiný, bude naše konkurenční postavení zcela jistě výsadní, a na příjemnou chvíli možná i monopolní. Tento nejvyšší nákupní cíl, získávat od svých dodavatelů produkty, které nikdo jiný nemůže vlastnit a po kterých ale každý rád sáhne, je samozřejmě stav mezní - „neperpetuummobilní“.

Je čas zbavit se zdrojů, které nám nic nepřináší, budovat výjimečnou kulturu mezifiremních vztahů.

Novější příspěvkyStarší příspěvky

Řešení (software)
pro strategický nákup

e-lefant produkt krabice
Přejít na
www.e-lefant.com